Nederman Nordic AB

  • Location: B04:20

Description

Vi hjälper dig att skapa och underhålla den intelligenta verkstaden.
Med ett stort urval av egna produkter, konstruerade och tillverkade i Sverige, så hjälper vi dig med projektering, installation, driftsättning, utbildning och service genom vårt ”Nederman team”.
Slang- och kabelupprullare ger en ergonomisk säker arbetsplats för både distribution av vätskor och luft samt avgasutsug.
Nedermans försörjningssystem för olja, smörjfett och vätskor säkerställer att varje fordon får exakt rätt mängd och tillhandahåller samtidigt ett tillförlitligt faktureringsunderlag. Med ”Safe Record” minimeras svinnet på vätskor och ger en säker spårbarhet per arbetsorder.
Utsugssystem, som med energieffektiv styrning tar hand om både städning, utsug av slipdamm, svetsrök och avgaser, skapar förutsättningar för en arbetsplats med god luftkvalitet.
Dessa produkter tillsammans ger dig en attraktiv, ren och fräsch arbetsplats som är lättarbetad, har god ergonomi, bra luftkvalitet.
Det finns flera nyheter i vår monter. Nyfiken? Besök oss – så berättar vi mer om. Hjärtlig välkommen.

address details
Nederman Nordic AB
Box 602
251 06 Helsingborg
SVERIGE
telephone
+46 42 188700
Follow the exhibitor on

Product news

The Auto Trade Fair 2020 is arranged by FVU (The Association of Garage Equipment Suppliers) and SBF (Association of Swedish Car Parts Wholesalers ) in collaboration with MRF (The Swedish National Association for Motor Trades & Repairs), MAF (The Swedish Motor Trade Employers’ Association) and SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening).